004 HOT IN THE CITY

Lågt grundvatten? Riska för gräsbränder?
Ingen vinter att tala om? 
Varför vi kör på vinterdäckk, ingen aning.
Här följer en ledtråd…