024 OMSLAG (BD & DVD )

Hur man kan göra och hur det kan se ut.
Omslag till Blue-Ray (BD) och till vanliga DVD.